Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wodociągi i oczyszczalnia

Stacja Uzdatniania Wody Iłowa

Stacja Uzdatniania Wody Szczepanów

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne tel. kom. 609 759 436 tel./fax 68 360 03 87

 

Oczyszczalnia ścieków w Iłowej
ul. Żagańska 80
68-120 Iłowa

Ceny i stawki opłat za świadczone usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców  Iłowej, Konina Żagańskiego, Jankowej Żagańskiej, Szczepanowa, Wilkowisk, Żagańca, Czernej i Czyżówka.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 16.09.2022 r. do 15.09.2023 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Ceny i stawki brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

Cena za 1 m3 wody

3,30

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,01

zł/odb./m-c

1.

Grupa 2

Cena za 1 m3 wody

3,70

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,01

zł/odb./m-c

 

 Wysokość cen i stawek opłat  za odprowadzone ścieki na okres od  16.09.2022 r. do 15.09.2023 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Ceny i stawki brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

 1.

Grupa 1

Cena za 1 m3 ścieków

9,58

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,62

zł/odb./m-c

2.

Grupa 2

Cena za 1 m3 ścieków

10,07

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,62

zł/odb./m-c

 

Cennik ścieków dla mieszkańców Gminy Iłowa:

1. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WR.RZTT.70.287.2021.AR z dnia 25 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Iłowa.

2. Odbiór ścieków z beczki w punkcie zlewnym:

8,66 zł/m3 brutto od 1 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 359/8/XLVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Odbiór i transport  i dowóz ścieków do punktu zlewnego

33,59 zł/m3 brutto

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE NR 565.2022 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28