Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wodociągi i oczyszczalnia

Stacja Uzdatniania Wody Iłowa

Stacja Uzdatniania Wody Szczepanów

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne tel. kom. 609 759 436 tel./fax 68 360 03 87

 

Oczyszczalnia ścieków w Iłowej

68-120 Iłowa
ul. Żagańska 80
telefony pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego
tel. kom. 609 759 436
tel./fax 68 360 03 87

Ceny i stawki opłat za świadczone usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców  Iłowej, Konina Żagańskiego, Jankowej Żagańskiej, Szczepanowa, Wilkowisk, Żagańca, Czernej i Czyżówka.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 16.09.2021 r. do 15.09.2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Ceny i stawki brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

Cena za 1 m3 wody

3,29

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

4,90

zł/odb./m-c

1.

Grupa 2

Cena za 1 m3 wody

3,69

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

4,90

zł/odb./m-c

 

 Wysokość cen i stawek opłat  za odprowadzone ścieki na okres od  16.09.2021 r. do 15.09.2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Ceny i stawki brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

 1.

Grupa 1

Cena za 1 m3 ścieków

9,48

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,48

zł/odb./m-c

2.

Grupa 2

Cena za 1 m3 ścieków

9,96

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,48

zł/odb./m-c

 

Cennik ścieków na 2019 rok dla mieszkańców Gminy Iłowa:

1. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej

8,40 zł/m3 netto
9,07 zł/m3 brutto do 13.06.2019
9,16 zł/m3 brutto od 14.06.2019
9,24 zł/m3 brutto od 14.06.2020

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WR.RET.070.293.2018.AR z dnia 15 maja  2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłowa.

2. Odbiór ścieków z beczki w punkcie zlewnym:

6,22 zł/m3 brutto

Podstawa: UCHWAŁA NR 192/8/XXV/20 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

3. Odbiór i transport  i dowóz ścieków do punktu zlewnego

23,00 zł/m3 brutto

Podstawa: Zarządzenie nr 299.2020  Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31