Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dokumenty

ORGANIZACYJNE:

Statut ZGKiM

Regulamin organizacyjny ZGKiM

Regulamin wynagradzania - ARCHIWALNY

Regulamin wynagradzania – zmiana z 17 marca 2021 r. - ARCHIWALNY

Regulamin wynagradzania - obowiązuje od 01.02.2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2023 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z dnia 31stycznia 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - ARCHIWALNY

ZARZĄDZENIE NR 5/2024 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Zarządzenie Nr 8/2022 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z dnia 25.02. 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie ZGKiM w Iłowej

UCHWAŁA NR 350/8/XLVII/22 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

 

WODA i ŚCIEKI:

Deklaracja zużycia wody

Wniosek o określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

Oświadczenie cele poboru wody

Wniosek o uzgodnienie montażu dodatkowego wodomierza

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Zlecenie wywozu nieczystości płynnych

UCHWAŁA NR 293/8/XXXVIII/21 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa

 

NIERUCHOMOŚCI:

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli (użytkowników) nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29