Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

UNIEWAŻNIONY - Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego - BELARUS JUMZ – 6M

Utworzono dnia 06.10.2022
UNIEWAŻNIONY
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej unieważnia ustny przetarg na sprzedaż środka trwałego – BELARUS JUMZ – 6M
 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  środka trwałego
1. Przedmiot przetargu:
   - Rodzaj pojazdu:  ciągnik rolniczy / ładowarko - spycharka ,
     - marka/ typ/ model :  BELARUS JUMZ – 6M
     - rok produkcji 1988
     - nr rejestracyjny FZG 969 C,
     - nr identyfikacyjny: 14572C600223
     - poj. Silnika/ moc:  4940 cm3 / 65 kW
2. cena wywoławcza brutto: 11.800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych zero groszy )
3. wysokość wadium: 1180,00 zł(słownie: tysiąc  sto osiemdziesiąt  złotych zero groszy)
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
5. Przetarg odbędzie się w dniu  18 października 2022 roku o godzinie 12 00  w budynku ZGKiM w Iłowej, przy ul .Żeromskiego 25, pokój nr 10, I piętro.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w terminie  do dnia 17 marca 2022 roku na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej na konto nr 38 9658 0006 0000 0257 2003 0001 BS Iłowa. W tytule wpłaty należy  podać „wadium - przetarg ładowarka Białoruś”.
7. Minimalne postąpienie wynosi 118,00 złotych.
8. Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami  (23%).
9. Wadium wpłacone przez wygrywającego licytację zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników licytacji zostanie zwrócone w terminie do 3 dni od daty jego zakończenia.
10. Przedmiot przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  68-377-47-46.
11. Wpłacenie wadium i uczestnictwo w przetargu będzie traktowane jako zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i braku jakichkolwiek zastrzeżeń do przedmiotu przetargu.
12. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty za wylicytowany przedmiot przetargu w terminie do 7 dni od dnia przetargu pod rygorem utraty wadium i prawa do wylicytowanego pojazdu.
13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
14. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
Kierownik Zakładu
Józef Brzezicki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30