Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Informacja

Utworzono dnia 14.09.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że z dniem 16.09.2021 r. zmianie ulegają ceny świadczenia usług przez ZGKiM w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wysokość cen i stawek opłat na najbliższe 12 m-cy przedstawiają poniższe tabele.

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WR.RZT.70.287.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłowa na okres 3 lat. Taryfy dostępne są w siedzibie Zakładu przy ul. Żeromskiego 25 w Iłowej,  pok. Nr 5 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Iłowa pod adresem: https://ilowa.info.pl/60/Obwieszczenia_2C_ogloszenia_2C_postanowienia/

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od  16.09. 2021 r. do 15.09.2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Ceny i stawki brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1.

Grupa 1

Cena za 1 m3 wody

3,29

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

4,90

zł/odb./m-c

1.

Grupa 2

Cena za 1 m3 wody

3,69

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

4,90

zł/odb./m-c

 

 Wysokość cen i stawek opłat  za odprowadzone ścieki na okres od  16.09. 2021 r. do 15.09.2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Ceny i stawki brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

 1.

Grupa 1

Cena za 1 m3 ścieków

9,48

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,48

zł/odb./m-c

2.

Grupa 2

Cena za 1 m3 ścieków

9,96

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,48

zł/odb./m-c

 

Poniższe tabele przedstawiają charakterystyki taryfowych grup odbiorców:

Taryfowa grupa odbiorców usług zaopatrzenia w wodę

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, właściciele  i zarządcy  oraz posiadający tytuł prawny  do        budynków mieszkalnych rozliczani za ilość dostarczanej wody ustalonej na podstawie wskazań  wodomierza głównego. Dodatkowo do tej grupy zalicza się całodobowe instytucje opiekuńczo wychowawcze oraz opieki społecznej.

Grupa 2 

Pozostali odbiorcy usług  nie wymienieni w Grupie 1 rozliczani  na podstawie wskazań wodomierza głównego. Odbiorcy usług  pobierający wodę  m.in. na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Woda przeznaczona do produkcji oraz do spożycia  lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców  nie wymienionych w grupie 1, a także  woda przeznaczona na cele przeciwpożarowe, zasilania fontann, zdrojów  oraz wody zużywanej bezpowrotnie. Obiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody zużywanej bezpowrotnie.  

Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzenia ścieków

Grupa 1

Gospodarstwa domowe, właściciele  i zarządcy  oraz posiadający tytuł prawny  do        budynków mieszkalnych, którzy pobierają wodę  przeznaczoną do spożycia przez ludzi  lub na cele socjalno – bytowe gospodarstw domowych. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków określona w oparciu o ilość zużytej wody ustalona na podstawie wskazań wodomierza głównego. Dodatkowo do tej grupy zalicza się całodobowe instytucje opiekuńczo wychowawcze oraz opieki społecznej.

Grupa 2

Pozostali odbiorcy usług  nie wymienieni w Grupie 1 rozliczani  za ilość odprowadzonych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków może być zmniejszona o ilość wody zużywanej bezpowrotnie.   

Kierownik Zakładu
Józef Brzezicki

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29