Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 12

Utworzono dnia 06.10.2022
OGŁOSZENIE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej działając na podstawie Uchwały Rady  Miejskiej w Iłowej nr 165/5/XVII/08 z dnia   18  lipca  2008 r. informuje że w dniu 14.10.2022 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej przy ul.Żeromskiego 25 pok. nr 11 odbędzie się II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy Pl.Wolności 12 składający się  z  1 pomieszczenia z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową o pow. użytkowej  25,23 m2.
Wysokość miesięcznej kwoty najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 14,36 złotych netto.
Cena wywoławcza  przetargu o prawo zawarcia umowy najmu wynosi:
181,15 zł =  25,23 m2 * 7,18 * 1,00
Przetarg odbędzie się w w/w dniu o godzinie 10:00.
Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata kwoty wylicytowanej w przetargu + 23 % podatek VAT.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które należy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022 r do godz. 9.00:
-   przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłowej nr 38 9658 0006 0000 0257 2003 0001
Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Zakładu.
Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą , która przetarg wygra , będzie wpłacenie przez nią różnicy pomiędzy ceną wylicytowaną , a wpłaconym wadium + podatek VAT 23 % w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w przypadku odstąpienia osoby , która przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu.
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Iłowa, dnia 05.10.2022 r.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28